Праліси національного природного парку «Синевир»


12.jpg     PIC_2174.jpg

Основним завданням для національного парку як природоохоронної науково-дослідної установи є збереження і відтворення особливо цінних природних комплексів та об'єктів в яких сформувались складні рослинні угрупування на протязі багатьох століть.

Загальна площа території НПП «Синевир», що ввійшла в постійне користування становить 34598 га, в тому числі вкрита лісовою рослинністю складає 31943 га восьми природоохоронних науково-дослідних підрозділів.

Характеристика лісових екосистем за віковими групами, складом, структурою, походженням деревостанів нами визначено і обґрунтовано. Сьогодні на території парку зростає лісів природного походження на площі 11704 га, що становлять 36,6% від вкритої лісом площі, із них букових лісів природного походження 7415 га або 23,2%.

Найкращі природні деревостани національного природного парку «Синевир», що збереглися в природному стані займають найбільші площі у приполонинній частині гірських схилів та поясів букових і хвойних лісів, в основному верхнього лісового поясу в цілому від 850-1450 в.н.р.м., а також в недоступних і віддалених урочищах від автошляхів та доріг.

Через природні ліси парку проходить пан європейська екологічна мережа, яка поєднує Західні (Чеські, Словацькі і Польські) та Східні (Румунські) Карпати.

В природних деревостанах тобто в букових і ялинових, що зростають на території парку різної експозиції та крутизни схилів зберегли, свою дику природу вік яких коливається від 190 і більше 200 років з середнім діаметром стовбурів 40-60см, а окремі екземпляри досягають 80-100 і більше сантиметрів.

Загальна площа пралісів, які на сьогодні нами науково обґрунтовано становить 7263,0 га, або 22,7% від вкритої лісом площі в тому числі букових пралісів 3463,0 га, що становить 10,8%, ялинових пралісів 3800,0 га, що становить 11,9% вік яких перевищує 190-200 років.

Україна є членом Конвенції «Про спадщину» з 1988 року. Неодноразово готувались від України заявки, щодо включення тих або інших об'єктів до Списку Всесвітньої природної спадщини.

Букові праліси Карпат в тому числі національного природного парку «Синевир» є природною пам'яткою і являються природною спадщиною не лише Карпат але і України в цілому, а також Всесвітньою природною спадщиною.

На сьогодні Інститутом ботаніки ім..М.Г.Холодного, тобто у вересні місяці 2011 року та НПП «Синевир» розпочато науково-дослідну роботу відповідно до укладеної угоди про співпрацю по темі:»Дослідження стану букових пралісів, стану й динаміки популяцій рідкісних та ендемічних видів судинних рослин у флорі НПП «Синевир» та навколишніх територій Українських Карпат». Подано звіт І-етапу науково-дослідної роботи по вивченню пралісів на території парку – професор д.б.н.С.М.Зіман, та к.б.н. О.О.Булак.

PIC_0458.jpg     PIC_0525.jpg