Національний природн ий парк "Синевир" - ГОЛОВНА
Меню
Озеро "Синевир"
Реабілітаційний Центр Бурого Ведмедя
Туристичнці маршрути
Туристичнці маршрути
Дике озеро (Озірце)

У НПП «Синевир» відбудеться конференція з нагоди 30-річчя установи

Організація заходів щодо відзначення 30-ти річчя НПП «Синевир» відбудеться за фінансової підтримки Міжнародного проекту «Підтримка природоохоронних територій в Україні».

Запрошуємо взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Функціонування природоохоронних територій в сучасних умовах», яка присвячена 30-ти річчю створення НПП «Синевир».

Конференція відбудеться 18-20 вересня 2019 року в селі Синевирська Поляна Міжгірського району Закарпатської області на базі НПП «Синевир».

Передбачені наступні секції роботи конференції :

1. Абіотичні умови.

2. Біотичне середовище і лісівництво.

3. Охорона та вивчення природних екосистем біотопів і об’єктів.

4. Еколого-освітня робота і рекреація на природоохоронних територіях.

5. Тенденції щодо розвитку природоохоронних територій.

Оргкомітет

Голова

Дербак М.Ю.- директор НПП «Синевир» , к.ф.н.

Співголови

Дудкін О.В. – заступник керівника міжнародного проекту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», голова товариства охорони птахів в Україні, к.б.н.

Гасинець Я.С. – декан біологічного факультету ДВНЗ «УжНУ», доцент, к.б.н.

Калинич І.В. – декан географічного факультету ДВНЗ «УжНУ», к.т.н.

Члени оргкомітету

Зиман С.М. – провідний науковий співробітник Інституту ботаніки ім..М.Г.Холодного НАН України, професор, д.б.н.

Колесник О.Б. – доцент біологічного факультету ДВНЗ «УжНУ», к.б.н.

Мигаль А.В. – доцент кафедри лісівництва, заступник декана географічного факультету ДВНЗ «УжНУ», к.б.н.

Потіш Л.А.- завідувач кафедри лісівництва та лісознавства географічного факультету ДВНЗ «УжНУ», доцент, к.б.н.

Тюх Ю.Ю. – заступник директора з НДР НПП «Синевир» , к.б.н.

Цюбик М.М. – заслужений природоохоронець України.

Шишига В.В. – головний природознавець НПП «Синевир».

Бабічин Ю.Ю. – начальник відділу екологічної освіти НПП «Синевир».

Матічин Ф.М. – начальник відділу рекреації НПП «Синевир

Секретар:

Нірода Т.М. – науковий співробітник НПП «Синевир».

Мови конференції

Українська, англійська.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Матеріали доповідей необхідно надіслати до 10 серпня 2019 року електронною поштою, окремим файлом в форматі doc. Назва файлу Прізвище першого автора англійськими літерами (до 10 символів). Якщо за авторством однієї особи матеріалів декілька, після прізвища автора вказується номер матеріалів.

До друку приймаються матеріали обсягом до 5 сторінок формату А - 4, орієнтація – книжна. Текстовий редактор Word for Windows. Гарнітура Times New Roman; інтервал 1,0; поля: з ліва 2,5 см, справа 1,0 см, зверху і знизу - 2см.

Приклад оформлення:

УДК

Назва статті (українська, англійська) – прописними літерами, кегль 12, напівжирним, вирівнювання по центру.

Прізвище, ім’я по батькові автора (ів) – кегль 12, вирівнювання по центру напівжирний шрифт.

Назва установи, місто, e-mail – кегль 12, курсивом, вирівнювання по центру.

Анотація – 2-3 рядки українською мовою.

До основного тексту відступ 1 пробіл.

Основний текст матеріалів – кегль 12; абзац: перша сторінка – відступ 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,0; вирівнювання – по ширині. Рисунки – у форматі jpg. вставлені в текст.

Прийом заявок. Заявка на участь у конференції та матеріали прохання надсилати електронною поштою до 10 серпня 2019 року.

Контактна інформація

Матеріали тез та необхідно надіслати на e-mail:

conf30.synevyr@gmail.com,

тел: +380969049585 – Субота Ганна Миколаївна

+380971773204 – Шетеля Марія Василівна

Заявка на участь у конференції

26.06.2019 р.