Термін подачі статей на Міжнародну наукову конференцію, що відбудеться в НПП «Синевир», продовжено до 20 квітня


Міжнародна наукова конференція «Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат» відбудеться 25-27 червня 2014 року у Національному природному парку «Синевир» і присвячена 25-річчю створення установи. Термін подачі матеріалів на конференцію продовжено до 20 квітня. Тематика наукових статей повинна відповідати тематичним напрямам конференції: різноманітність рослинного світу природно-заповідних об’єктів; різноманітність тваринного світу природно-заповідних об’єктів; охорона рідкісних видів рослин і тварин в природних екосистемах; рекреація, еколого -освітня робота, співпраця з органами місцевого самоврядування.

Вимоги до оформлення статей:

Файли з текстами просимо надсилати електронною поштою на адресу npp-synevyr@rambler.ru з приміткою «Конференція». Ім’я документа має повторювати прізвище першого автора латиницею (Petrenko.doc).

Необхідно встановити такі параметри форматування документа:

- шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль – звичайний (normal);

- формат сторінки: поля – зверху, знизу, справа – 2 см; зліва – 3 см;

- міжрядковий інтервал одинарний;

- зверху по центру: прізвище автора (у верхньому регістрі); Через інтервал нижче – назва доповіді , нижче – назва організації і адреса; нижче, через інтервал, з абзацу друкується текст.

ЗА ДОВІДКАМИ ЗВЕРТАТИСЯ:

Національний природний парк Синевир:

електронна пошта: npp-synevyr@rambler.ru

тел. 097-904-60-96 (Мирон Михайлович ЦЮБИК);

тел. 097-177-32-04 (Марія Василівна ШЕТЕЛЯ)

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України:

електронна пошта: anemone@ukr.net (Олена Вікторівна БУЛАХ)
07.04.2014 р.


Опубліковати в twitter.com