Проведено зимовий облік тварин

 

         17 січня службою державної охорони НПП «Синевир» проведено зимовий облік тварин. Метою даного заходу є встановлення місць проживання тварин, їх територіальне розміщення, чисельність в різних угіддях. Облікові дані використовують для розробки заходів по охороні, підгодівні тощо.

         Найбільш поширеним методом обліку  є маршрутний облік звірів по слідах на снігу. Крім цього, були застосовані методи картування, подвійного картування слідів. Такий різновид методів дає змогу одержати більш достовірні дані по обліку копитних, їх місцеперебування.

Облік здійснювався на територіях всіх природлоохоронних науково-дослідних відділень НПП «Синевир». У ньому взяли участь  понад сто обліковців. Для успішного проведення обліку були залучені провідні інженери служби державної охорони, які добре знають видовий склад усіх місцевих звірів, місця їх перебування.