Дослідження флори НПП «Синевир»

видано окремою книгою

Рослинний покрив Національного природного парку "Синевир" - таку назву має книга, яка недавно побачила світ в ужгородському видавництві “Ліра”. Автори монографії  Ю. Тюх, С. Зиман, М. Дербак вперше таким солідним виданням подали результати критичного перегляду видового складу судинних рослин флори НПП “Синевир”, проаналізували її структуру, таксономічні і біоморфологічні дані тощо.

Книга починається із короткого вступу, у якому влучно викладено мету видання і цінність флористичних досліджень на сучасному етапі розвитку людської цивілізації.  “ Збереження саме біорізноманіття в наш час належить до глобальних екологічних проблем, одним із шляхів вирішення яких є отримання вичерпних знань про рослинний та тваринний світ конкретних регіонів та районів. У зв’язку з цим детальні дослідження флори й рослинності важливі для створення науково обґрунтованої системи охорони фітобіоти. Крім того, уточнення видового складу, детальний аналіз флори і рослинності сприяють вирішенню багатьох питань систематики і фітогеографії й відкривають можливості для наступного вкрай необхідного фітомоніторингу», - зазначають автори монографії.

У першому розділі видання подано короткий нарис історії ботанічних досліджень на території НПП “Синевир”, а вже у другому – нарис природних умов цієї природно-заповідної території. Тут наведені вичерпні дані про рельєф, геоморфологію і геологічну будову, клімат, ґрунти, гідрологічну мережу тощо.

У третьому розділі подано загальну характеристику природного рослинного покриву НПП “Синевир”, передусім судинних рослин, яких тут нараховується 891 вид. Наступний розділ про флору парку для ботаніків є найбільш цікавим, оскільки саме тут подано аналітичні дані, описано сучасний стан популяцій модельних видів рідкісних рослин НПП ”Синевир” тощо.

Автори монографії приділили увагу й розгляду адвентивної флори та розповіли про антропогенний вплив і природоохоронну діяльність парку. Вони також поділилися баченням перспектив розвитку природно-заповідного фонду й пропозиціями по охороні рослинного покриву НПП “Синевир”.

         Наукове видання доречно доповнили 32 кольорові фотографії, які підтверджують те, що рослинний світ парку прекрасний і різноманітний, водночас вразливий, а отже потребує охорони та бережливого ставлення.   Книга має велике практичне значення і стане в нагоді науковцям, студентам, працівникам природно-заповідної справи тощо.

Книга тюха.jpg