Працівники НПП "Синевир" взяли участь у науково-практичній конференції, що відбулася в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова


kd.jpg     kd2.jpg

Науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку науково-навчального центру "Синевир" відбулася 28-29 березня 2014 року в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова. Вона була присвячена до 180-ї річниці утворення університету. Активну участь у конференції взяв Національний природний парк «Синевир» , оскільки науково-навчальний центр розташований на території установи.

Мета конференції: підвести підсумки виконання Науково-дослідною лабораторією туризму та краєзнавства організаційно-дослідницького проекту «Становлення та розвиток Науково - навчального центру «Синевир» (2011-2013 рр.); акцентувати увагу на основних проблемах розвитку НЦЦ «Синевир» та визначити шляхи їх вирішення; встановити рівень застосування нових інноваційних технологій в умовах поєднаної підготовки педагогічних та туристичних кадрів; окреслити місце туризму та аспекти впливу НЦЦ «Синевир» на соціально-економічний розвиток Тереблянської долини в умовах сталого розвитку регіону.

Працівники НПП «Синевир» виступили на конференції із доповідями, в яких розповіли про розвиток туризму та рекреації на території природоохоронної структури, роботу візит-центру установи, презентували природні та історико-культурні туристичні ресурси території національного парку. У збірнику матеріалів науково-практичної конференції надруковано 10 статей співробітників парку.

На пленарному засіданні перед учасниками конференції виступив ректор НПУ ім. М.П. Драгоманова Віктор Андрущенко. «Щиро вітаю всіх, для кого соціально-економічний розвиток Тереблянщини, відродження історичної пам’яті Синевирщини, національної гідності її людей, любов до рідного краю, відповідальність за збереження природно-заповідного та історико-культурного надбання стають справжнім покликанням і метою життя», - наголосив у своєму зверненні Віктор Петрович.

Завідувач кафедри туризму, професор Василь Обозний у виступі наголосив на важливій ролі науково-навчального центру «Синевир» для навчання кадрів у сфері туризму. «Сьогодні практично не здійснюється підготовка фахівців, які здатні моделювати туристський бізнес на конкретній території, зокрема, у сільських і гірських регіонах, - каже Василь Васильович. – Науково-навчальний центр «Синевир» є навчально-методичним полігоном, де студенти можуть моделювати свої проекти. Так, у цьому навчальному році в НЦЦ «Синевир» заплановано виробничу практику для студентів 3-го курсу за тематичним напрямом «Ландшафтний дизайн зелених садиб і туристичних комплексів». Напрацьовані студентами під час виробничої практики матеріали будуть ними використані під час підготовки курсових та кваліфікаційних робіт».

«Між НПП «Синевир» та Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова давно триває тісна співпраця в різних сферах, – розповідає директор НПП «Синевир» Микола Дербак. – Створення Науково-навчального центру «Синевир» на території національного парку ще більше зміцнило та поглибило співробітництво. Проходячи практику в межах парку, студенти вишу мають доступ до наукових матеріалів та напрацювань нашої установи, а багата флора, фауна та історико-культурна спадщина краю дає безмежні можливості для вивчення та дослідження студентів, викладачів різних спеціальностей, а конференція стала доказом цього».

Після доповідей на науковому форумі, працівники НПП «Синевир», викладачі кафедри туризму Інституту природничо-географічної освіти та екології НПУ ім.М.П.Драгоманова і директор НЦЦ «Синевир» Анатолій Дербак за круглим столом обговорили проблеми і перспективи розвитку науково-навчального центру. Також учасники круглого столу прийняли резолюцію конференції, в якій зокрема вирішили, «спрямувати спільні зусилля НПУ ім. М. П. Драгоманова та НПП «Синевир» на забезпечення діяльності НЦЦ «Синевир» на рівні кращих зразків поєднання наукових досліджень з освітньою і господарською практикою».

kd3.jpg     kd4.jpg

03.04.2014 р.


Опубліковати в twitter.com