У НПП «Синевир» розроблено проект у рамках Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки


proj1.jpg     proj2.jpg

На виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 1015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №577, Міністерство екології та природних ресурсів організовував роботу щодо розвитку інфраструктури для організації еколого-освітньої діяльності в національних природних парках. У зв’язку з цим НПП «Синевир» розробив і подав у екологічне відомство проект «Удосконалення інфраструктури для організації еколого-освітньої діяльності в НПП «Синевир».

Метою цього проекту є створення сприятливих умов для здійснення еколого-освітньої роботи в НПП «Синевир», зокрема, на екологічних стежках, у візит-центрі, а також шляхом проведення природоохоронних акцій і видання та поширення екопросвітницької літератури; формування екологічної культури населення; підвищення рівня екологічної свідомості громадян; забезпечення поінформованості громадян щодо проблем екології та можливих шляхів їх вирішення; залучення громадськості до практичних дій по збереженню довкілля.

Проект «Удосконалення інфраструктури для організації еколого-освітньої діяльності в Національному природному парку «Синевир» передбачає 4 напрямки діяльності:

а) обладнання екологічної стежки «Гребля – Озірце (Дике озеро)» інформаційними щитами, стендами, вказівниками, а також встановлення альтанки, місць відпочинку, поновлення маркування, обладнання криниць з джерельною водою;

б) оновлення еколого-освітнього візит-центру НПП «Синевир» шляхом обладнання необхідними для його роботи засобами, відповідно до вимог сучасних реалій;

в) видання екопросвітницької літератури, а саме: 1 книги, 1 брошури, 5 буклетів, 4 листівок, видання 1 спеціального випуску газети «Синій Вир», присвяченого тематиці екологічної освіти;

г) проведення природоохоронної акції «До чистих джерел», складовою частиною якої є інформаційно-освітній і практичний напрямки.

У результаті здійснення проекту «Удосконалення інфраструктури для організації еколого-освітньої діяльності в Національному природному парку «Синевир» очікується досягнути позитивних змін у напрямку формування екологічно доцільної поведінки і утвердження природоохоронного світогляду громадян; виховання підростаючого покоління на ідеях бережливого ставлення до довкілля; покращення екологічного стану водно-болотних угідь і довкілля загалом в межах НПП «Синевир»; підвищення рівня підтримки місцевими жителями природно-заповідних територій.

proj3.jpg     proj4.jpg

18.02.2014 р.


Опубліковати в twitter.com