Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище


Про нас

Завтра, 10 грудня світ відзначає Міжнародний День захисту прав людини. Ще у 1950 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала усім державам відзначати це свято, бо саме в цей день в 1948 році цією ж організацією було прийнято Загальну декларацію прав людини. Вона проголошує права особистості, цивільні і політичні права і свободи (рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші).У цьому документі задекларовано , що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх особових відмінностей і від різниці в політичних системах країн. Багато держав включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції. Її принципи лежать в основі багатьох пактів.

Тісно пов’язане із гарантуванням інших ключових особистих та соціальних прав людини.також право на чисте та безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище.

Відповідно до Закону України, кожен громадянин має право на: безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище; об'єднання в громадські природоохоронні формування; одержання в установленому порядку повної та достовірної екологічної інформації тощо. Конституція України проголошує: «Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення».

Екологічним правам людини відповідає обов'язок держави у їх забезпеченні, а також здійсненні системних санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на поліпшення та оздоровлення навколишнього природного середовища. Також кожна людина має обов’язок шанувати екологічні права іншого.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачає такі екологічні обов’язки громадян: берегти, охороняти й раціонально використовувати природні багатства; не порушувати екологічних прав інших суб'єктів; компенсувати завдану ними шкоду тощо.

09.12.2015 р.

Опубліковати в twitter.com