«Інноваційна діяльність науково-навчального центру «Синевир»


Про нас
Національний природний парк «Синевир» тісно співпрацює з рядом вищих навчальних закладів України, та найбільш плідними є напрацювання установи з Національним педагогічним університетом ім. М.Драгоманова. Партнерські стосунки були започатковані у січні 2011 року. Тоді директор НПП «Синевир» Микола Дербак та ректор університету Віктор Андрущенко підписали угоду про співпрацю. З того часу в урочищі Квасовець, що на околиці Колочави, почав діяти Науково-навчальний центр Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова. За короткий час тут проведено реконструкцію головного корпусу, розрахованого на 55 осіб, побудовано ще один корпус для викладачів. Не забули й про оздоровлення студентів. Оскільки поряд знаходиться природне джерело з мінеральною водою, яка має лікувальні властивості, обладнано купіль, де можна поправити своє здоров’я.

Щороку сюди приїжджають сотні студентів столичного вузу для проходження навчально-польової практики. Територія НПП «Синевир» надзвичайно сприятлива для таких занять, особливо для майбутніх біологів, географів, екологів, менеджерів з туризму.

Не лише викладачі університету проводять заняття зі студентами на базі науково-навчального центру «Синевир», але й працівники парку долучаються до освітньої діяльності. Природоохоронці завжди раді зустрічі з молоддю, тож проведення спільних екологічних акцій, «круглих столів», лекцій вже стало традицією. Щораз, коли прибуває нова група студентів, до них навідується директор НПП «Синевир» Микола Дербак, щоб поцікавитися, чи усе в них добре, а також, аби поінформувати про природно-заповідну установу, на території якої вони проходять практику.

Тісно взаємодіючи з викладачами і студентами, виникли певні напрацювання, тож недавно вони були втілені в окремому науковому виданні. Книга «Інноваційна діяльність Науково-навчального центру «Синевир» побачила світ у видавництві Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова. Її автори директор НПП «Синевир» Микола Дербак, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова Василь Обозний, доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Солідне 200-сторінкове видання розкриває напрямки роботи Науково-навчального центру «Синевир», які забезпечують удосконалення існуючих і розробку нових технологій підготовки фахівців в умовах вищого педагогічного навчального закладу. Книга містить вичерпні відомості про теоретико-методологічні засади інноваційної діяльності науково-освітніх та туристичних систем, розвиток туризму на природоохоронних територіях, становлення та напрямки діяльності Науково-навчального центру «Синевир».

– Створення науково-навчального центру «Синевир» спрямоване на вивчання природоохоронних територій і на цій основі організації поєднаної науково-дослідницької і навчально-професійної підготовки педагогічних і туристичних закладів. З цією метою науково-дослідною лабораторією туризму і краєзнавства НПУ ім. М.Драгоманова розроблені напрямки поєднаного розвитку науково-навчального та оздоровчо-туристичного секторів Науково-навчального центру «Синевир» і на цій основі – модель цілорічного функціонування центру, – зазначає професор Василь Обозний, який у книзі подає детальні відомості про інноваційний процес в умовах інтеграції освітніх систем, поєднання підготовки педагогічних та туристичних кадрів, ділиться досвідом створення Науково-навчального центру, його концептуальними засадами розвитку тощо.

Директор НПП «Синевир» Микола Дербак у науковому виданні найбільше уваги приділив висвітленню тематики розвитку туризму на Міжгірщині і, зокрема, в НПП «Синевир».

– Успішний розвиток рекреації залежить не лише від наявності корисних і цікавих місць, але й належних умов для пересування і відпочинку. На території НПП «Синевир» особлива увага повинна надаватись розбудові рекреаційної інфраструктури. Враховуючи, що кожний об’єкт природно-заповідного фонду має свій рекреаційний потенціал та ландшафтну естетичність, у підходах щодо розбудови рекреаційної інфраструктури слід реалізувати комплексний підхід. З цією метою на території парку для туристів облаштовано мотелі «Остріки», «Бункер», «Синевирська Поляна», рекреаційне містечко «Рабачинка». Прокладено дводенний туристичний маршрут «урочище Квасовець – гора Красна – гора Менчул – село Вільшана». Загалом на території НПП «Синевир» діє 5 екологічних стежок та понад 10 туристичних і науково-пізнавальних маршрутів, якими користуються мандрівники. Завдяки розвитку туристичної галузі покращується інфраструктура на території НПП «Синевир», розвиток якої є передумовою покращення соціального стану населених пунктів, – каже директор НПП «Синевир» Микола Дербак.

Звісно, успішний розвиток туристичної галузі важко уявити без інновацій. Цій темі у науковому виданні приділив увагу професор Ігор Смирнов.

– Розвиток інноваційних процесів у всіх сферах господарської діяльності, зокрема, і в туристичній галузі, тісно пов'язаний з припливом інвестицій. Досвід показує, що інвестори, насамперед, звертають увагу на підприємства, які можуть запропонувати сучасні та якісні інвестиційні проекти, об’єктом яких є інновація з чіткою орієнтацією на кінцевий результат, який забезпечує певний технічний, технологічний та соціально-економічний ефект, – зазначає Ігор Смирнов.

Книга «Інноваційна діяльність науково-навчального центру «Синевир» – це вагома наукова праця, фахове видання, варте уваги, передусім, викладачів, науковців, студентів.

20.12.2013 р.


Опубліковати в twitter.com