Меню
Озеро "Синевир"
Реабілітаційний Центр Бурого Ведмедя
Туристичнці маршрути
Туристичнці маршрути
Дике озеро (Озірце)

Грунтовий покрив

Грунтовий покрив1.jpg     Грунтовий покрив2.jpg

Ґрунтовий покрив на території парку різноманітний, проте ґрунтоутворення проходить за буроземним типом, й усі ґрунти мають кислу реакцію (рН 5,6). Сучасний ґрунтовий покрив на цій території сформувався на флювіогляціальних відкладах, які вкривають карпатський фліш. У лісовому поясі переважають буроземні (під буковими лісами) та гірсько-підзолисті ґрунти (під ялиновими лісами). Під луками формуються дерново-буроземні ґрунти (Вернандер и др., 1961).

Значну площу в Горганах займають кам'янисті розсипи. В умовах високої вологості вони вкриваються щільним шаром зелених та сфагнових мохів, в результаті чого утворюються зторф'янілі, так звані "підвісні", ґрунти.

Серед явищ, які обумовлюють нестійкий стан ґрунтового покриву гір, переважають лавини, змиви і зсуви. На території НПП «Синевир» досить поширений площинний змив, який активізується на лісовирубках та в місцях інтенсивного випасу худоби. Під час весняного танення снігу, зливових та затяжних літніх і осінніх дощів інтенсивний площинний змив посилює сельові явища (водо-кам’яні і грязе-кам’яні потоки), які особливо посилились в останні роки.

Стійкість ґрунтів у горах пов’язана в першу чергу з дією біоти на ґрунтотвірний субстрат, а саме вищих рослин, мікрофлори, мікро- і мезофауни, гуміфікації і гумосонакопичення. Зв’язуючий субстрат сприяє формуванню структури. На стійкість бурих лісових ґрунтів гір впливає лісовий опад та кореневі системи.

Найголовнішими факторами сучасного формування грунту є ерозійно-акумулятивна діяльність рік, площинний злив, яркова ерозія, зсувні, обвально-осипні і частково карстові явища. Спостерігається періодична активізація і взаємообумовленість комплексу стихійних процесів у роки надмірного зволоження.