Про фіторізноманіття заповідників і національних парків видано книгу


Про нас
Заповідники і національні парки – це ті острівки живої природи, де зберігаються цінні рослинні популяції, види, які є рідкісними не лише в межах певного регіону чи країни, але й у світі загалом. Науковці цих установ ретельно досліджують кожен вид, звертаючи особливу увагу на ті, котрі внесені до Червоної книги України та міжнародних конвенцій. Аби поділитися результатами своєї праці, вирішено видати збірник «Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України». Книжка недавно побачила світ у двох томах і призначена передусім для ботаніків, працівників природно-заповідної справи, студентів біологічних спеціальностей.

До збірки увійшли публікації вчених, які проводили ботанічні дослідження у заповідниках і національних парках України. У статтях подано характеристику рослинності і флори природно-заповідних територій країни.

Вичерпну інформацію про фіторізноманіття НПП «Синевир» вміщено у ІІ томі видання. Авторами матеріалу є Сергій Попович, Юрій Тюх, Василь Субота – люди, які багато років трудяться над дослідженням біорізноманіття Тереблянської долини Міжгірщини.

До речі, флора НПП «Синевир» характеризується великим видовим та родовим різноманіттям. Тут зростає близько 1700 видів, більше половини з яких належать до флори судинних рослин, понад шістдесят видів внесено до Червоної книги України. За останні роки на території парку виявлено два види рослин, які для флори України є новими.

30.01.2013 р.


Опубліковати в twitter.com