РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НПП «СИНЕВИР»


Про нас Про нас

Основними завданнями НПП «Синевир» є збереження, відтворення природних екосистем і організація на його території природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної та еколого-освітньої діяльності. До території НПП «Синевир» включено найбільш цінні природні екосистеми, проте територія гори Камянка, яка сьогодні пропонується для його розширення не була включена оскільки вона знаходиться за межами вододільного хребта р. Теребля та р. Ріка. На цій території зростає 15 видів рідкісних рослин та водиться 25 видів рідкісної фауни, всі ці види віднесені до Червоної книги України. Крім того, проектована територія г. Кам´янка під розширення НПП «Синевир» площею 575,5 га. складається з 167,8 га. пралісів, 117,6 га. старовікових лісів та пралісів зарості криволісся сосни гірської - 148,4 га., ялівця сибірського – 35,8 га., вільхи зеленої – 13,5 га.

Як ми бачимо, всі вказані фітоценози мають високий природоохоронний статус, проте сьогодні вказана територія не належить до природно-охоронних територій ПЗФ. Хоча вже протягом 20-ти років територію г. Кам´янка наукова еліта Закарпаття пропонує включити до складу НПП «Синевир».

Тому, починаючи з 2014 року при фінансовій підтримці Франкфуртського зоологічного товариства та координації Товариства охорони птахів України розпочався виконувати проект в НПП «Синевир» по розширенню його території. Внаслідок чого, виконано наукові роботи, підготовлено наукові звіти, сьогодні ведеться співпраця по вирішенню розширення з органами місцевого самоврядування, власниками і владою.


09.09.2015 р.

Опубліковати в twitter.com