У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «СИНЕВИР» ВІДБУДЕТЬСЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


15.09.20161

6-8 жовтня 2016 року в Національному природному парку «Синевир» (Закарпатська область) відбудеться VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Нові технології в геодезії, землекористуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні».

Конференція працюватиме за такими основними напрямками:

1. Сучасні CPS- та GIS-системи і технології

2. Технічні, законодавчі, нормативні та кадрові проблеми землеустрою та кадастру

3. Правове регулювання геодезичних, кадастрових та геоінформаційних систем

4. Освіта в географії, геодезії, картографії та землевпорядкуванні; перспективи розвитку топографо-геодезичної і картографічної діяльності в Україні;

5. Вивчення фігури та зовнішнього гравітаційного поля Землі з використанням наземних методів та їх комбінації із супутниковими методами, космічний моніторинг Землі;

6. GNSS - метеорологія;

7. Сучасні тенденції розвитку картографії і картографічного виробництва, цифрової фотограмметрії

8. Методи дистанційного зондування Землі

9. Геодезія та моніторинг довкілля

10. Сучасний землеустрій і кадастр в Україні, оцінка землі і нерухомості;

11. Проблеми охорони та раціонального використання земель, водних та лісових ресурсів;

12. Актуальні проблеми природокористування та функціонування об’єктів ПЗФ Карпатського регіону;

13. Використання ресурсного потенціалу Карпат в контексті сталого розвитку;

14. Вплив різних видів природокористування на сучасний стан біорізноманіття.

15. Сучасні екзогенні та техногенні процеси

16. Раціональне використання природних ресурсів. Альтернативні види енергії.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ необхідно подати:

• Заявку (ПІБ учасника, найменування наукового напрямку вчене звання, вчений ступінь, посада, повна назва організації, е-mail)

• Статтю в 1-му примірнику, оформлену відповідно до вимог оформлення наукових праць

• Електронну версію статті .

Видання матеріалів Конференції планується до відкриття конференції.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ

Статті приймають українською (з додатковою анотацією англійською та російською), російською (з додатковою анотацією українською та англійською), англійською (з додатковою анотацією українською та російською) мовами.

1. Параметри сторінки: формат А4, поля 2 см з усіх боків

2. Сторінки без нумерації

3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 12, міжрядковий інтервал 1

Приймаються статті обсягом до 6 сторінок.

Матеріали статті розташовуються у такій послідовності:

• УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю),

• ініціали та прізвище автора (авторів) (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю),

• місце роботи авторів, персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю),

• назва статті (напівжирний шрифт, великі літери, вирівнювання по центру),

• анотація статті українською мовою без назви статті і прізвищ авторів (окремий абзац з вирівнюванням по центру),

• ключові слова (5-6 слів або словосполучень),

• текст статті (дві колонки однакової ширини),

• список використаної літератури, який подається у порядку посилань (дві колонки однакової ширини),

• анотація англійською мовою з назвою статті та іменем автора та анотація російською мовою з назвою статті та іменем автора.

У тексті статті посилання позначаються у квадратних дужках, наприклад, [2]; номер сторінки виділяється двокрапкою, наприклад, [6: 37].

Список починається підзаголовком СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (вирівнювання по центру).

Ілюстрації розташовуються безпосередньо у тексті.

За детальною інформацією звертайтеся до оргкомітету:

E – mail: kalunu4@gmail.com або

E – mail: kaf-kadastr@uzhnu.edu.ua

Контактні особи:

Калинич Іван Васильович (моб.: +380509262861)

Ничвид Марія Романівна (моб.: +380679601978)

Потіш Людвіг Альбертович (моб.:+380505048861)

15.09.2016 р.

Опубліковати в twitter.com