Меню
Озеро "Синевир"
Реабілітаційний Центр Бурого Ведмедя
Туристичнці маршрути
Туристичнці маршрути
Дике озеро (Озірце)

У НПП «Синевир» проведено зимовий облік фауни


23 січня у НПП «Синевир» відбувся зимовий облік фауни. Він щорічно проводиться задля встановлення місць перебування диких тварин, їх територіального розміщення, чисельності у різних угіддях.

5.074.png     5.074.png     5.074.png    

Облік проведено в усіх восьми природоохоронних науково-дослідних відділеннях парку протягом одного дня. До заходу залучено всю службу державної охорони природно-заповідного фонду НПП «Синевир», а також наукових співробітників, які добре знають видовий склад місцевих звірів і птахів, сліди їх життєдіяльності та вміють безпомилково визначити давність сліду і його напрямок.

Обліковці застосовували головним чином метод маршрутного обліку тварин за слідами на снігу. Він є найбільш поширеним. Природоохоронці також провели картування і подвійне картування слідів. Облікові дані використовують для розробки заходів з охорони, підгодівлі тварин, для наукової роботи тощо.

5.074.png     5.074.png     5.074.png    

On the 23th of January, NNP "Synevyr" conducted a winter fauna recalculation. It is annually held for the purpose of establishing wildlife habitats, their territorial location, numbers in different lands.

The account was kept in all eight environmental research departments of the park within one day. The entire service of state protection of the nature reserve fund NNP "Synevyr" is involved in the event, as well as scientists who are well aware of the specific composition of local animals and birds, traces of their livelihoods and are able to accurately determine the limitation of the track and its direction.

The archivers used mainly the method of route recalculation of animals in the footsteps of snow. It is the most common. Environmental Guards also conducted mapping and double tracking of tracks. calculations are used to develop measures for the protection, feeding of animals, for scientific work, etc.

24.01.2018 р.